Thăm văn phòng Ganzhou YGFS Yu Che Tang của sư công Lí Định Tín

Cùng sư phụ Dương Khâm Văn và huynh đệ đồng môn Master David Xuan đến thăm văn phòng Ganzhou YGFS Yu Che Tang của sư công Lí Định Tín ( GrandMaster LiDingXin ). Được sự đón tiếp nồng hậu của sư bá Li Qin Lin – trưởng nam và là người kế thừa chính thức của sư công Li Ding Xin. Sau khi thắp hương cho sư công Li Ding Xin, được đại sư bá tặng hai cuốn sách quý Trạch Nhật và Cổ Pháp. Đại sư bá đã đưa mọi người đi thăm viếng mộ phần sư công Li Ding Xin cùng với ngôi nhà từ đường.
Sư bá rất thưởng thức la kinh của Hưng Nguyễn Team – FSVN

31180245_2060435387612851_5305341881184419840_n 31239564_2060435124279544_2007887371109924864_n 31290713_2060435274279529_4921654942051074048_n 31301793_2060435080946215_1863115207656603648_n