Tản mạn về Thuỷ Khẩu trong Dương Công Cổ Pháp phong thuỷ

” Nhập sơn tầm Thuỷ Khẩu – Đăng cục khán Minh Đường “

( Tuyết Tâm Phú – tác giả Bốc Tắc Nguỵ thế kỷ thứ 9 ).

Từ xưa đến nay, những khái niệm – định nghĩa trong phong thuỷ như thế nào là Thuỷ khẩu, thế nào là Long nhập thủ luôn là những bí quyết được giữ lại không truyền bá rộng rãi, hơn nữa mỗi trường phái đều có cách nhìn riêng biệt. Chính vì vậy chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trong sách vở các công thức phổ biến như mệnh quái, trạch quái, linh thần chính thần, thuỷ pháp trường sinh…nhưng lại mù mịt không thể tìm thấy định nghĩa thống nhất về thuỷ khẩu hay định nghĩa về long nhập thủ. Có sách thì định nghĩa thuỷ khẩu là nơi nước chảy vào nước chảy ra, có sách thì chỉ ra nào thiên môn nào địa hộ… Trong khi việc xác định được chính xác thuỷ khẩu là bước gần như là đầu tiên để xác định được cuộc đất, nên nếu xác định sai thì toàn bộ bố cục bố trí phong thuỷ sẽ sụp đổ hoàn toàn.

g

Vậy định nghĩa thuỷ khẩu là gì và tại sao nó lại rất quan trọng ?

Điều đầu tiên của những người học phong thuỷ Dương Công phải phân biệt được sự khác nhau giữa Thuỷ Khẩu với Khí khẩu, Thành môn, Thuỷ khứ, Cống thoát…

- Thành môn : là lý thuyết và thực hành của trường phái Tam nguyên Huyền Không. Được nói đến nhiều trong các tác phẩm Thẩm Thị Huyền Không, Huyền Không Bản Nghĩa…
Thành môn trong phương pháp luận của Huyền Không thông thường nói về việc sử dụng nơi có thuỷ của cuộc địa, nơi có bể bơi, hồ nước hoặc sông, không hề đặt ra việc nước chảy vào hay chảy ra. Do đó, Thành môn không phải là Thuỷ Khẩu.

- Khí Khẩu : là không gian mở nơi mà ngoại khí nhập vào và phân tán bên trong ngôi nhà. Đó là lối vào chính ( cửa chính ) của nhà hoặc cửa của phòng ( theo lý luận của HK Phi tinh hoặc Bát trạch ). Khí Khẩu do đó cũng không phải là Thuỷ Khẩu.
– Miệng cống thoát không phải là Thuỷ Khẩu. Lấy ví dụ nước từ trên mái nhà chảy qua hệ thống ống máng sau đó nhập vào hệ thống cống chung, chỗ nhập thuỷ đó cũng không được coi là Thuỷ Khẩu, trong Dương Công phong thuỷ chúng ta có phương pháp riêng để tính toán về lỗ thoát thuỷ này trong Âm và Dương trạch. ( lỗ thoát thuỷ này thường dễ dàng thấy được tại các ngôi mộ người Hoa )
– Thuỷ lai – thuỷ khứ : ngoại trừ cái tân thời gọi là lướt google map háp la bàn điện tử thì còn có khái niệm first seen & last seen ( nhìn thấy đầu tiên và điểm thấy cuối cùng )…

Đối với Dương Công Cổ Pháp, chúng ta luôn phải nắm vững khái niệm Long Mạch ( Long khí ). Long khí chính là Nội khí ( Táng giả, thừa sinh khí dã – Táng thư Quách Phác ).

Theo bậc tông sư phong thuỷ Quách Phác trong tác phẩm Táng Thư : Phù thổ giả khí chi thể, hữu thổ tư hữu khí. Khí giả thuỷ chi mẫu, hữu khí tư hữu thuỷ. ( giải nghĩa : đất là thể của khí, có đất thì có khí. Khí là mẹ của thuỷ, có khí sẽ có thuỷ. ).
Nôm na là Thổ sinh ra khí, Khí sinh ra thuỷ.
Do đó nơi có Long thì sẽ có Thuỷ, và Thuỷ đi theo Long. Nơi bắt đầu của long cũng là nơi bắt đầu của thuỷ, long hành thì thuỷ chạy, long dừng thì thuỷ hội… Sự cát tường của Nội sinh khí không chỉ bởi Long mà còn phải với cả thuỷ theo long.

Thư dữ hùng, giao hội hợp huyền không ( Thanh nang áo ngữ )
Long thuỷ giao hội phía trước minh đường của huyệt sau đó thoát đi thông qua Thuỷ Khẩu ( giữa Chủ long và chủ thuỷ ) sẽ lưu trữ và khoá lại toàn bộ nội sinh khí ( Nội giao hôn )
Khách thuỷ và chủ thủy ( tả toàn hữu toàn ) chảy vòng qua minh đường, giao hội phía trước huyệt rồi chảy đi tại Thuỷ Khẩu, sẽ lưu trữ và khoá lại toàn bộ ngoại sinh khí ( Ngoại giao hôn ).
Đó là khái niệm chính của Dương công cổ pháp : thừa sinh khí dã.

29542202_2041660689490321_2380860520713783866_n

Vậy Thuỷ Khẩu phải đáp ứng được các điều kiện : phải khoá lại được nội khí và ngoại khí tại huyệt. Kiến thức này trong Dương công cổ pháp được giải thích, phân tích rất cặn kẽ. Việc lý giải sơ sơ ở trên cũng chưa thể hoàn toàn đầy đủ vì người viết chưa được sự cho phép của sư phụ.
Hình dung một chút về khoa học địa hình, tại những nơi núi non, nước mưa sẽ chảy từ trên đỉnh núi xuống hình thành các dòng suối và các dòng sông. Nước chảy từ cao xuống thấp…nên chắc chắn nước tại khu vực sẽ chảy đi ở điểm thấp nhất. Vậy thuỷ khẩu sẽ phải là ở nơi thấp nhất của địa cuộc… Mà nguyên tắc cơ bản của phong thuỷ là bối sơn diện thuỷ, ngồi cao nhìn thấp nên rõ ràng là nơi thuỷ thoát đi chỉ có thể là…..
Thuỷ khẩu để có thể khoá lại nội ngoại sinh khí thì không thể quá mở rộng hoặc thẳng tuột khí mọi thứ chảy tuột đi. Thuỷ khẩu cần phải thuỷ khẩu sa ( núi chặn hai bên ) : Hãn môn quan quốc hoa biểu khởi, sơn thủy diệc đồng lệ. Hãn môn, hoa biểu, la tinh là hình dạng đẹp đẽ của những thuỷ khẩu sa được các thầy phong thuỷ đặt cho.

cống thoát

Trong Dương công phong thuỷ, kỹ thuật để xác định Thuỷ khẩu, thuỷ lai khứ được gọi tên là Điên Điên Đảo, là một trong những điều khẩu truyền, là bước đầu tiên để tính toán đem lại nội ngoại sinh khí cho huyệt địa.