Giới thiệu Master Senji Xuan – bậc thầy phong thuỷ nổi tiếng Malaysia

Master Senji Xuan – một bậc thầy phong thuỷ nổi tiếng Malaysia – một người anh – một người huynh đệ đồng môn Cám Châu Dương Công Cổ Phái ( Ganzhou YGFS Tang lineage ) của Hưng Nguyễn. Thật may mắn được đồng hành cùng huynh đệ trong chuyến đi Cám Châu – Tam Liêu vừa rồi.