Kiến thức

Phương pháp chọn ngày cho các hoạt động cá nhân
Hưng Nguyễn Team tiếp tục chia sẻ với các bạn chuyên đề "Phương pháp chọn ngày cho các hoạt động cá nhân" Đây là phương pháp rất cơ bản và hiệu quả đối với các hoạt động mang tính cá nhân như mua nhà, mua xe, ký kết hợp đồng kinh doanh, gặp gỡ đối tác.... Các...
Xem chi tiết